نام:Lee Priest
محل اقامت:Venice, California, USA
تاریخ تولد: July 6, 1972
قد:163cm
وزن معمولی:130الی122
وزن مسابقه:103الی90
سایت:http://www.lee-priest.com/
افتخارات:
2002 Mr. Olympia - 6th
2002 San Francisco Pro Invitational - 1st
2002 SAN FRANCISCO GRAND PRIX - 1st
2002 IFBB Arnold Classic - 4th
2002 IRONMAN PRO INVITATIONAL - 2nd
2001 Ironman 7th, after bad virus
2000 Mr. Olympia 6th Place
2000 Night of Champions 5th Place Night of Fixes
1999 Ironman 6th Place
1999 Mr. Olympia - IFBB, 9th
1999 Ironman Pro Invitational - IFBB, 6th
1998 Olympia - IFBB, 7th
1997 San Jose Pro Invitational - IFBB, 4th
1997 Olympia - IFBB, 6th
1997 Ironman Pro Invitational - IFBB, 2nd
1997 Grand Prix Spain - IFBB, 3rd
1997 Grand Prix Russia - IFBB, 9th
1997 Grand Prix Hungary - IFBB, 3rd
1997 Grand Prix Germany - IFBB, 3rd
1997 Grand Prix Finland - IFBB, 9th
1997 Grand Prix England - IFBB, 6th
1997 Grand Prix Czech Republic - IFBB, 5th
1997 Arnold Classic - IFBB, 7th
1996 San Jose Pro Invitational - IFBB, 6th
1996 Ironman Pro Invitational - IFBB, 4th
1995 South Beach Pro Invitational - IFBB, 4th
1995 Ironman Pro Invitational - IFBB, 3rd
1995 Florida Pro Invitational - IFBB, 4th
1995 Arnold Classic - IFBB, 9th
1994 San Jose Pro Invitational - IFBB, 7th
1994 Night of Champions - IFBB, 12th
1994 Ironman Pro Invitational - IFBB, 4th
1994 Arnold Classic - IFBB, 7th
1993 Niagara Falls Pro Invitational - IFBB, 9th
1990 World Amateur Championships - IFBB, LightWeight,4th
1990 World Amateur Championships - IFBB, 4th
1990 Mr Australia - IFBB, Overall Winner
1989 Mr Australia - IFBB, Overall Winner
تصاویر کوچک فایل ضمیمه
برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest101.jpg
نمایش ها: 9
حجم: 11.1 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest09.jpg
نمایش ها: 6
حجم: 25.0 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest100.jpg
نمایش ها: 10
حجم: 28.0 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest105.jpg
نمایش ها: 8
حجم: 23.6 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest103.jpg
نمایش ها: 10
حجم: 26.6 کیلو بایت  

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest122.jpg
نمایش ها: 6
حجم: 25.6 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest13.jpg
نمایش ها: 11
حجم: 18.6 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest93.jpg
نمایش ها: 5
حجم: 15.5 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest94.jpg
نمایش ها: 4
حجم: 16.6 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest96.jpg
نمایش ها: 4
حجم: 15.0 کیلو بایت  

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest97.jpg
نمایش ها: 7
حجم: 16.5 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest143.jpg
نمایش ها: 8
حجم: 22.3 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: priest81.jpg
نمایش ها: 7
حجم: 29.7 کیلو بایت