پروتئین ماده ایست که از یک ساختار غنی نیتروژنی برخوردار است .

پروتئین حاوی مولکول هایی است که بنیاد آنها را آمینو اسید ها تشکیل میدهند.

این ماده در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد.و جز مواد لازم جهت رشد و ترمیم بافت بدن میباشد

 تعداد این آمینو اسید ها 22 نوع می باشد که 8 نوع آنها ضروری است .

.ضروری از این جهت که سیستم بدن قادر به ساخت آنها نمی باشد و باید 

 آنها را از راه غذا به دست آورد.

 

پروتئین کامل به پروتئینی می گویند که این 8 آمینو اسید ضروری را داشته

باشد.

 و پروتئین نا کامل نیز به پروتئینی گویند که یا این 8 نوع آمینو اسید ضروری را

 ندارد یا تعدادی از

آنها را ندارد که پروتئین های گیاهی معمولا از این گروه هستند .

بهترین نوع پروتئین که برای ورزشکاران به خصوص بدن سازان مناسب ا در تخم مرغ ، ماهی ، ست

مرغ و گوشت قرمز وجود دارد بعد از این گروه لبنیات و بعد از آنها حبوبات

هستند.

با کیفیت ترین پروتئین جهت مصرف پروتئین موجود در تخم مرغ با ارزش غذایی 100 می باشد.

ارزش غذایی ماهی بین 80 تا 90 میباشد موادی که دارای ارزش غذایی

بالای 70 باشند جهت رشد

عضلانی قابل قبول می باشند .

 

در زیر لیست آمینو اسیدهای لازم و ضروری را میبینیم

 

   

VALINE

ISOLEUCINE

LEUCINE

THRONINE

LYCINE

METHIONINE

PHENYLALANINE

TRYPTOPHAN

 

تعدادی از آمینو اسید های غیر ضروری نیز عبارتند از :

 

HISTIDINE

SERINE

TYROSINE

ARGININE

ASPORTIC ACID

PROTIN

GLYCINE

ALANINE

CYSTINE

GLUTAMICACID