X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اصولی که از آنها میتوان برای طراحی سیکلهای تمرینی کمک گرفت.

1. اصل سیکل بندی تمرینات

بخش بندی سال تمرینی به سیکل های افزایش قدرت ،افزایش ، افزایش حجم و یا آ ماده سازی برای شرکت در مسابقه و برای جلوگیری از آسیب دیدگی و عدم تطبیق بدن با یک نوع فشار ثابت و تکراری

2. اصل تمرینی سیستم اسپیلت

تفکیک برنامه های تمنرینی به بالا تنه و پایین تنه که در نتیجه باغث افزایش شدت فشار در جلسات تمرینی می گردد

3. اصل تمرینی اسپیلت دوبل ویا تریپل

عضلات آماده منطبق شدن با یک نوع استرس مشخص می باشند و با ایست عضلانی و عا دت به آن این وضعیت را بروز میدهند هنگامی که به طور مداوم و برای مدت طولانی یک نوع استرس را بر روی عضله وارد میسازید میبایست به طور مرتب نوع حرکت ، ست ها ، تکرارها و میزان وزنه را تغییر دهید تا از تطبیق عضلات جلوگیری نمایید.

4. اصل افزایش تدریجی وزنه

پایه افزایش هر یک از پارامتر های پرورش اندام بر این مسئله مبتنی است که از عضله کاری سخت تر از آن چیزی که به آن غادت کرده است کشید.

5. اصل تمرینی هالستیک

هر یک از سلول های عضلانی به طور جداگانهو به فرم متفاوتی از استرس پاسخ میدهند بنا بر این بکا گیری انواع ستها تکرارها شدت و فرکانس تمرینی باعث رسیدن عضلات به مکزیمم حجم آنها خواهد شد.

6. اصل تمرینی بهترینها

ترکیب تکنیک های تمرینیحجمی ،قدرتی و یا تفکیکی که به صورت ذاتی گاها به برنامه تمرینی دیکته میشوند باعث کمک به موفقیت بیشتر در مسیر تمرین میشوند.

7. اصل تمرینی ذاتی(درونی)

در نهایت تمام بدنسازان به صورت ذاتی به این توانایی دست میابند که چگونه بهترین رژیم غذایی ، برنتامه تمرینی ، سیکل ها ،شدت سطح تمرین، تعداد تکرار ها و ست ها را برای خود بر گزینند.

در زیر هم به اصولی که به چیدمان حرکات در جلسات تمرینی کمک مینمایند به صورت فهرست وار میپردازیم که در صورتی که در هر زمینه نیاز به توضیح بود سئوال نمایید تا به بررسی آن بپردازیم.

1. اصل تمرینات ست سیستم

2. اصل تمرینی سوپر ست

3. اصل تمرینی ست های ترکیبی

4. اصل تمرینی تری ست

5. اصل تمرینی ست های مرکب

6. اصل تمرینی ست های متنا وب یاگیج کننده

7. اصل تمرینی رست پاز

8. اصل تمرینی اولویت بندی

9. اصل تمرینی پیش خستگی

10. اصل تمرینی هرمی

11. اصل تمرینی نزولی

12.اصل تمرینی بین ست ها

13.اصل تمرینی درونی

اصولی که کمک میکند تا چطور هر حرکت را با فرم صحیح آن اجرا کرد

1. اصل تمرینی تفکیک عضلانی

2. اصل تمرینی کیفیت

3. اصل تمرینی تقلب

4. اصل تمرینی فشار ممتد

5. اصل تمرینی فشار های کمکی

6. اصل تمرینی فلاشینگ

7. اصل تمرینی تکرارهای سوزشی یا یک چهارم

8. اصل تمرینی تکرار های نیمه

9. اصل تمرینی تکرارهای منفی

10. اصل تمرینی انقباض نهایی

11. اصل تمرینی تکرار های سرعتی

12. اصل تمرینی ایزو متریک

13. اصل تمرینی ذاتی