X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مصرف کربوهیدرات و آب


همان طور که در قسمت مطالب آب گفته ایم، مصرف آب برای حفظ درجه حرارت

مناسب بدن برای ورزشکارانی که در محیط‌های گرم رقابت و یا تمرین می‌کنند، حایز

اهمیت است. یافته‌ای تحقیقی اخیر نشان می‌دهد که حجم کربوهیدرات در مایعات،

برای اینکه به جذب آب در بدن آسیب نرساند، باید کمتر از 5/2 درصد باشد. به هر

حال، توجه این تحقیقات بر چگونگی تأثیر غلظت کربوهیدرات روی مقدار مایعاتی بود

که از معده تخلیه می‌شوند، نه مقدار مایعاتی که در بدن از روده‌ها جذب می‌شوند.

بیشتر تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که غلظت کربوهیدرات پنج تا ده درصدی، به جذب

آب یا تنظیم درجه حرارت در طول تمرین طولانی در گرما آسیب نمی‌رساند. بنابراین،

ورزشکاران استقامتی روش‌های توصیه شده را می‌توانند حتی موقع ورزش در هوای

گرم نیز استفاده نمایند.