X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

همان طور که گفته شد عضله پس از تخریب شروع به ترمیم می کند که به

عمل باز سازی بدن

((ریکاوری )) می گویند

عواملی که در جهت رشد عضله لازمند به طور کلی عبارتند از :

1

- فشار وارد بر عضله به صورتی که باعث تخریب سلول های عضلانی

گردد.

2

- تغذیه

3- استراحت

در مورد فشار وارد بر عضله که به اختصار صحبت شد . اما بحث تغذیه نقش

بسیار مهمی در رشد

عضله دارد به حدی که اگر با شدت تمام ورزش کنیم اما از تغذیه صحیح و

درستی برخوردار نباشیم

به حجم عضلا نی دست نخواهیم یافت .

در صورتی که بدون رساندن مواد غذایی لازم جهت رشد ماهیچه ها اقدام به

ورزش نماییم رشد

عضلانی تا حد محدودی (بسته به ذخایر بدن ) صورت گرفته بعد از آن سیر

نزولی و پس رفت به

وجود خواهد آمد و بدن نیاز خود به مواد لازم جهت ترمیم سلول های تخریب

شده را از تخریب سایر

سلول ها به دست می آورد بنا بر این این که بدانیم چه بخوریم و چه موقع

بخوریم تا مواد لازم

جهت ترمیم سلول های عضلانی به دست آوریم بسیار حائز اهمیت است .

اگر عضله را به یک ساختمان تشبیه کنیم. پروتیین حکم آجرهای این

ساختمان را دارد. بنابر این

جهت ترمیم بافت عضلانی نیاز مبرمی به پروتیین وجود دارد. از پروتیین در 

عنوان (پادشاه) یاد میکنند. اگر مقدار مصرف پروتیئن شما کافی نباشد

مطمئن باشید از رشد هم

خبری نخواهد بود.شاید شما توانائی کار با وزنه های سنگین و ورزشهای

طاقت فرسا را داشته

باشید اما باید داشتن بدنی حجیم را فراموش کنید.

 

همه ما جهت فعالیتهای روزانه خود نیاز به پروتئین داریم، اما ورزشکاران خصو

 

صاْ بدن سازان به

 

پروتئین بیشتری نیازمندند.